Debat in tijdschrift over bewerking embryogenoom

Henry Greely over embryogenoombewerking

Henry Greely: We weten nog zo weinig… (afb: Standforduniversiteit)

Het nog jonge wetenschappelijke tijdschrift the CRISPR Journal heeft een speciale editie gewijd aan de ethiek van het bewerken van het menselijk genoom. De editie bevat elf artikelen: negen ‘perspectieven’ en twee wetenschappelijke artikelen over, onder meer, de rechten van de ongeborenen, de economie van genoombewerkingen en de voors en tegens van genoombewerking van bevruchte eicellen. Lees verder

“Even geen CRISPR-baby’s meer”

CRISPR-baby'sNa de aankondiging van de Chinese onderzoeker Jiankui He dat hij twee meisjes via een ingreep in hun genoom immuun voor hiv had gemaakt, brak er in de onderzoekswereld een storm van protest los. Dat had niet zo veel te maken met de ethische kant van de ingreep, maar meer met de nog ontoereikende kennis over de ‘reikwijdte’ van dergelijke ingrepen. Nu pleiten genetici er in het blad Nature voor om zeker de eerste vijf jaar niet aan CRISPR-baby’s te beginnen. Een moratorium, dus. Lees verder

Weer genoom menselijke embryo veranderd

Menselijke embryo's in een petrischaaltje

Menselijke embryo’s in een petrischaaltje

Weer hebben Chinese onderzoekers, naar eigen zeggen, met behulp van de CRISPR/Cas9-methode het DNA van een menselijke vrucht veranderd. Het zou de onderzoekers zijn gegaan om die resistent te maken tegen hiv-infectie. Als het klopt zou dit de tweede keer zijn dat (Chinese) onderzoekers zich uitkuren aan het sleutelen aan het menselijke erfgoed. Lees verder

Knutselen aan genoom mens even ‘op sterk water’

CRISPR-Cas9 met gids-RNA en doel-DNA

Het Cas9-complex (blauw) ‘omarmt’ het gids-RNA (geel) en doel-DNA (rood) (afb: Bang Wong)

Onderzoekers op het gebied van menselijk erfgoed hebben onlangs in Washington afgesproken de nieuwe bewerkings-technieken voor het genoom voorlopig niet toe te passen op menselijke geslachtscellen of embryo’s die zijn bedoeld voor de voortplanting. Het gaat dan vooral om de CRISPR/Cas9-techniek waarmee het DNA vrij nauwkeurig kan worden ‘geredigeerd’. Onlangs werd er door verschillende, vooral Amerikaanse, onderzoekers opgeroepen tot de instelling van een moratorium, een pas op de plaats, bij dit onderzoek, onder meer naar aanleiding van Chinees onderzoek aan menselijke embryo’s.  Overigens mocht de overeenstemming geen moratorium genoemd worden.
Lees verder

Duitsland academies roepen op tot voorzichtigheid met gentech

Genetisch knutselenWaren het onlangs Britse onderzoeksorganisaties die opriepen tot een publiek debat over het knutselen aan het menselijk genoom, nu hebben Duitse wetenschappelijke organisaties opgeroepen tot een bredere discussie over genetische manipulatie in een verklaring die als, in het Nederlands vertaalde, titel heeft: ‘De mogelijkheden en beperkingen van het bewerken van het genoom’. De aanleiding is dezelfde: de steeds verfijndere technieken die wetenschappers hebben om genetisch materiaal te bewerken. Lees verder

Groep onderzoekers pleit voor knutselen aan embryo’s

Ongeboren kind

Vijfdemaands vrucht (?)

Een paar dagen nadat een groep onderzoeks-organisaties in Groot-Brittannië heeft opgeroepen tot een openbare discussie over het genetisch veranderen van embryo’s komt een aantal mensen, die zich tooit met de naam Hinxton-groep, met een rapport waarin gepleit wordt voor het knutselen aan de genen van embryo’s, zo meldt de Britse omroeporganisatie BBC. De groep, die bestaat uit onderzoekers, ethici en politici, acht dat essentieel en enorm belangrijk. De groep is er niet voor dat er nu gemanipuleerde baby’s worden geboren, maar denkt dat dat in de toekomst wel moreel aanvaardbaar zal zijn. Lees verder

Tijdschrift verweert zich tegen kritiek op embryo-artikel

Zihe Rao, hoofdredacteur van Protein & Cell

Zihe Rao, hoofdredacteur van Protein & Cell

Chinese onderzoekers hebben onlangs voor het eerst menselijke embryo’s genetisch  veranderd en daarover gepubliceerd. Dat heeft, lijkt het, een storm van protest uit de onderzoekswereld ontketend, waar juist werd gepleit om, vooralsnog, niet aan de menselijke genen te knutselen. Het artikel zou ook slecht getoetst zijn. Het onderzoek van Junjiu Huang en medewerkers van de Soen Jat-sen-universiteit werd als onethisch gezien. Mede om die reden zou het artikel door de gerenommeerde bladen Science en Nature zijn geweigerd. Het blad in kwestie, Protein & Cell van uitgeverij Springer, stelt in een weerwoord dat publicatie is bedoeld als een manier om alarm te slaan. Medeuitgever van het blad is het Chinese ministerie van onderwijs. Lees verder