“CRISPR-techniek is genetische manipulatie”

CRISPR en de lussen van DNA

De CRISPR/Cas9-schaar

Het Europese gerechtshof heeft bepaald dat het veranderen van levende organismes met behulp van genoombewerking geldt als genetische manipulatie/modificatie. Tot nu toe werd die techniek, met als absoluute ‘ster’ de CRISPR-methode, in het veld niet als zodanig beschouwd. Dat betekent dat genetische verandering van planten maar ook dieren (waaronder mensen) met behulp van de CRISPR-techniek moet worden aangeduid als GM met alle regels die in de EU op dat terrein gelden. Lees verder

CRISPR-Cas9-methode zou geen genetische manipulatie zijn

Aradopsis (zandraket?)

De ‘steen des aanstoots’: een plant uit het Aradopsis-geslacht waartoe onder meer de zandraket behoort (foto: Stefan Jansson)

We hebben het hier vaker gehad over de van bacteriën geleende CRISPR-Cas9-methode om heel precies DNA te bewerken. Dat lijkt me genetische verandering of, zo je wilt, manipulatie, maar nu heeft de Zweedse Landbouwraad anders beslist: met CRISPR-Cas9-methode bewerkte organismen vallen niet per se onder de genetisch veranderde organismen. Dat is niet onbelangrijk, omdat de EU nogal terughoudend is bij het toelaten van genetisch gemanipuleerde planten. Mij lijkt het een strijd tussen haarklovende rechtsgeleerden. Het is duidelijk dat hier op een niet natuurlijke manier wordt gesleuteld aan het genoom, toch? De Landbouwraad boog zich over de zaak naar aanleiding van vragen van onderzoekers van de universiteiten Umeå en Uppsala. Lees verder

Duitsland academies roepen op tot voorzichtigheid met gentech

Genetisch knutselenWaren het onlangs Britse onderzoeksorganisaties die opriepen tot een publiek debat over het knutselen aan het menselijk genoom, nu hebben Duitse wetenschappelijke organisaties opgeroepen tot een bredere discussie over genetische manipulatie in een verklaring die als, in het Nederlands vertaalde, titel heeft: ‘De mogelijkheden en beperkingen van het bewerken van het genoom’. De aanleiding is dezelfde: de steeds verfijndere technieken die wetenschappers hebben om genetisch materiaal te bewerken. Lees verder

Groep onderzoekers pleit voor knutselen aan embryo’s

Ongeboren kind

Vijfdemaands vrucht (?)

Een paar dagen nadat een groep onderzoeks-organisaties in Groot-Brittannië heeft opgeroepen tot een openbare discussie over het genetisch veranderen van embryo’s komt een aantal mensen, die zich tooit met de naam Hinxton-groep, met een rapport waarin gepleit wordt voor het knutselen aan de genen van embryo’s, zo meldt de Britse omroeporganisatie BBC. De groep, die bestaat uit onderzoekers, ethici en politici, acht dat essentieel en enorm belangrijk. De groep is er niet voor dat er nu gemanipuleerde baby’s worden geboren, maar denkt dat dat in de toekomst wel moreel aanvaardbaar zal zijn. Lees verder

Het wordt tijd voor debat over knutselen aan embryo’s

Menselijke embryo's in een petrischaaltje

Menselijke embryo’s in een petrischaaltje

Ik heb het hier in Nederland of België nog niet gehoord, maar in Engeland roepen organisaties als de Wellcome Trust en de medische onderzoeksraad tot een breed publiek debat over het genetisch veranderen van embryo’s met de ontwerpbaby als perfide uitwas. Wie o wie? Lees verder

Vlees van fluorescerend lam in slachthuis beland

Lammetje

Een lammetje (of het Rubis is, is me onbekend)

In Frankrijk is het vlees van een fluorescerend lam van het onderzoeksinstituut voor landbouwwetenschap UCEA van de onderzoeksorganisatie Inra op de consumentenmarkt terechtgekomen. Het openbaar ministerie in Frankrijk wil de zaak onderzoeken. Het vlees van het fluorescerende zijn ‘veilig’ zijn voor consumptie. 
Lees verder

Tijdschrift verweert zich tegen kritiek op embryo-artikel

Zihe Rao, hoofdredacteur van Protein & Cell

Zihe Rao, hoofdredacteur van Protein & Cell

Chinese onderzoekers hebben onlangs voor het eerst menselijke embryo’s genetisch  veranderd en daarover gepubliceerd. Dat heeft, lijkt het, een storm van protest uit de onderzoekswereld ontketend, waar juist werd gepleit om, vooralsnog, niet aan de menselijke genen te knutselen. Het artikel zou ook slecht getoetst zijn. Het onderzoek van Junjiu Huang en medewerkers van de Soen Jat-sen-universiteit werd als onethisch gezien. Mede om die reden zou het artikel door de gerenommeerde bladen Science en Nature zijn geweigerd. Het blad in kwestie, Protein & Cell van uitgeverij Springer, stelt in een weerwoord dat publicatie is bedoeld als een manier om alarm te slaan. Medeuitgever van het blad is het Chinese ministerie van onderwijs. Lees verder

“Blijf (voorlopig) af van menselijk DNA”

CRISPR-Cas9 met gids-RNA en doel-DNA

Het Cas9-complex (blauw) ‘omarmt’ het gids-RNA (geel) en doel-DNA (rood) (afb: Bang Wong)

Er zou niet gesleuteld mogen worden aan het menselijke DNA, zo betogen vijf prominente genwetenschappers in een brief  in het wetenschapsblad Nature. De brief is een reactie op een artikel eerder deze maand, waarin de vraag wordt gesteld of er ook gesleuteld kan en vooral mag worden aan het menselijke erfgoed. De techniek om DNA te ‘redigeren’ is er inmiddels in de vorm van Crispr-Cas9. De briefschrijvers vinden dat je dat toch niet moet doen, omdat dat ethisch onaanvaardbaar is, maar ze vrezen ook voor een negatieve reactie van het publiek waardoor er op het gebied van synthetische biologie meer verboden zullen komen. De auteurs pleiten voor een brede maatschappelijke discussie voor het zover is.
Ik denk dat het publiek helemaal niet zo tegen ingrepen in het DNA zal zijn, zolang het om het voorkomen van erfelijke ziektes gaat. Het wordt een ander verhaal als het gaat om het creëren van supermensen met ‘onmenselijke’ vermogens, maar ik vermoed dat de weerstand daartegen gaandeweg, via de glijdende schaal, ook zal verdwijnen. De grote publieke opwinding uit de jaren 70 en 80 over genetische manipulatie lijkt geheel te zijn verdwenen.

Bron: c2w