Knutselen aan genoom mens even ‘op sterk water’

CRISPR-Cas9 met gids-RNA en doel-DNA

Het Cas9-complex (blauw) ‘omarmt’ het gids-RNA (geel) en doel-DNA (rood) (afb: Bang Wong)

Onderzoekers op het gebied van menselijk erfgoed hebben onlangs in Washington afgesproken de nieuwe bewerkings-technieken voor het genoom voorlopig niet toe te passen op menselijke geslachtscellen of embryo’s die zijn bedoeld voor de voortplanting. Het gaat dan vooral om de CRISPR/Cas9-techniek waarmee het DNA vrij nauwkeurig kan worden ‘geredigeerd’. Onlangs werd er door verschillende, vooral Amerikaanse, onderzoekers opgeroepen tot de instelling van een moratorium, een pas op de plaats, bij dit onderzoek, onder meer naar aanleiding van Chinees onderzoek aan menselijke embryo’s.  Overigens mocht de overeenstemming geen moratorium genoemd worden.
Lees verder

“Blijf (voorlopig) af van menselijk DNA”

CRISPR-Cas9 met gids-RNA en doel-DNA

Het Cas9-complex (blauw) ‘omarmt’ het gids-RNA (geel) en doel-DNA (rood) (afb: Bang Wong)

Er zou niet gesleuteld mogen worden aan het menselijke DNA, zo betogen vijf prominente genwetenschappers in een brief  in het wetenschapsblad Nature. De brief is een reactie op een artikel eerder deze maand, waarin de vraag wordt gesteld of er ook gesleuteld kan en vooral mag worden aan het menselijke erfgoed. De techniek om DNA te ‘redigeren’ is er inmiddels in de vorm van Crispr-Cas9. De briefschrijvers vinden dat je dat toch niet moet doen, omdat dat ethisch onaanvaardbaar is, maar ze vrezen ook voor een negatieve reactie van het publiek waardoor er op het gebied van synthetische biologie meer verboden zullen komen. De auteurs pleiten voor een brede maatschappelijke discussie voor het zover is.
Ik denk dat het publiek helemaal niet zo tegen ingrepen in het DNA zal zijn, zolang het om het voorkomen van erfelijke ziektes gaat. Het wordt een ander verhaal als het gaat om het creëren van supermensen met ‘onmenselijke’ vermogens, maar ik vermoed dat de weerstand daartegen gaandeweg, via de glijdende schaal, ook zal verdwijnen. De grote publieke opwinding uit de jaren 70 en 80 over genetische manipulatie lijkt geheel te zijn verdwenen.

Bron: c2w