Plantencellen sturen elkaar RNA-berichten

Plantencommunicatie

Via plasmodesmata (gaatjes in wanden van plantencellen; blauw) versturen cellen in planten elkaar onderling berichten (oranje) (afb: schermafdruk van een filmpje van het CSH-lab)

Het lijkt er op dat plantencellen met elkaar communiceren via RNA-berichten. Onderzoekers ontdekten welk eiwit daarbij als postbode speelt. Die wetenschap zou mogelijkheden bieden planten sneller te laten groeien of om zich beter aan te passen aan een veranderende omgeving. Lees verder

Antivirusmethode tegen herpes belofte bredere aanpak (?)

Antiherpesvirusmiddel

Het geneesmiddel verlaagt de druk in het virus en maakt het daarmee ineffectief. Rechts herspesvirussen (groen) in een celkern (afb: univ. van Lund)

Een nieuw ontwikkelde methode om herpesvirusinfecties te bestrijden is mogelijk een basis breedspectrummiddel dat in staat is meerdere virussen te bestrijden. Het middel verandert de eigenschappen van het virusdeeltje en richt zich niet op virale eiwitten. Volgens deze methode zouden twee verbindingen het virus binnendringen en voorkomen dat het virusgenoom de cel verlaat om zijn egoïstische vernietigende werk te doen door de cel lek te prikken zonder die te beschadigen. Herpesvirussen zouden daartegen geen resistentie tegen kunnen ontwikkelen. Dat klinkt als de ideale oplossing (maar is het dat ook?). Lees verder

Insecten steeds vaker resistent voor genmaïs

De maïswortelboorder

De maïswortelboorder

Genetisch gemanipuleerd maïs is bedoeld om schadelijke insecten uit de buurt te houden. Net zoals bij antibiotica doet zich ook hier op den duur een probleem voor: resistentie. Het blijkt dat steeds meer insecten zich gewapend hebben tegen het afweermechanisme van genmaïs (bacterieel gif), waarmee dat wapen dus bot is geworden. Onderzoekers willen nu de nog niet resistente insecten koesteren om zo niet-resistente nakomelingen te fokken. Lees verder

‘Hongerende’ bacterie overleeft antibiotica

Hongerige bacteriën

Sommige niet- resistente bacteriën overleven een antibiotica-aanval.

Ach ja, weer een nieuwe doorbraak. Het wordt hier zo langzamerhand erg tochtig met al die gaten. Even alle luim op een bezem: Science Daily meldt dat onderzoekers van de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem er achter zijn gekomen hoe sommige bacteriën zich te weer stellen tegen anti-bacteriële middelen. Dan gaat het niet alleen om antibioticaresistentie, maar ook om een soort ‘slaaptoestand’ waarin die bacteriën terecht komen als ze met antibacteriële middelen worden behandeld. Die ‘sluimerende’ bacteriën ontwaken weer zodra de antibacteriële aanval over is. Lees verder

E. coli ingezet in strijd tegen antibioticaresistentie

Vooral in de VS maken ze zich grote zorgen over de steeds wijder verbreide resistentie van allerlei bacteriën voor antibiotica, die, hoogstwaarschijnlijk, is veroorzaakt door een al te ruimhartig gebruik. Dus moet je naar andere wegen zoeken om te voorkomen dat mensen aan de eerste beste longontsteking overlijden. Onderzoekers van de universiteit van Singapore hebben, bij het oplossen van dat probleem, met succes de hulp ingeroepen van E. coli-bacteriën, zij het een tikje aangepast. Overigens zochten de onderzoekers vooral naar een oplossing voor de bestrijding van bacteriën die zich ‘afschermen’ door een biofilm, maar ook de zorgen om de toenemende resistentie speelden een rol bij de onderzoeksopzet.

De antibacteriële E. coli's

Een schema van de werking uit het blad  ACS Synthetic Biology

Lees verder