Een lichaam-op-een-chip die kan worden aangepast aan de patiënt

Weefsels op multiorgaanchip

De weefsels op de multiorgaanchip van links naar rechts: huid-, hart-, bot-, lever- en endotheelcellen (afb: Columbia)

Onderzoeksters hebben een lichaam-op-een-chip gemaakt met menselijke cellen van verschillende weefsels zoals hart, lever, bot en huid. Die ‘organen’ worden met elkaar verbonden door een vatenstelsel waarin ook afweercellen rondzwemmen. De ‘lichaams-chip’ past onder een microscoopglaasje en kan worden aangepast aan de patiënt. Lees verder

Cellen zaaien op bloedvatenchip

Laagje in kunstmatig bloedvatstelsel

Een laagje in de Angiochip (beeld uit filmpje Toronto Star)

Bij de universiteit van Toronto hebben onderzoekers een bloedvatenstelsel-op-een-chip ontwikkeld waar je celtypes naar keuze op kunt inzaaien om bepaalde levende organen na te bootsen. Op die (levende) kunstorgaantjes kun je medicijnen uitproberen, maar je zou er ook stukjes orgaan mee kunnen kweken stelt onderzoeker Milica Radisic. Hij en zijn medeonderzoekers spreken van een mens-op-een-chip.
Lees verder

Een chip in plaats van proefdieren (?)

BiochipNog steeds worden er veel proefdieren gebruikt voor de ontwikkeling van medicijnen en van behandelmethoden. Celkweken kunnen een deel van het proefdieronderzoek vervangen, maar zijn niet je ware: een organisme reageert niet hetzelfde als een verzameling cellen. Er wordt op diverse fronten aan systemen gewerkt ter vervanging van dierproeven, niet zo zeer uit medelijden met die arme muisjes, maar omdat dierproeven vrij traag resultaat opleveren en bovendien zijn proefdieren geen mensen. Het zou mooi zijn om een soort menselijk organisme na te bootsen op een ‘chip’.
Lees verder