Belgische stamcelonderzoekster onder vuur

Fraudespeurster Elisabeth Bik

Elisabeth Bik (afb: WIkiMedia Commons)

Stamcelonderzoekster  Catherine Verfaillie van de KU Leuven ligt onder vuur. Wetenschapsmagazine Eos meldt dat de Nederlandse fraudespeurster Elisabeth Bik onregelmatigheden heeft aangetroffen in diverse artikelen van Verfaillie. Rector Luc Sels heeft de opdracht gegeven om mogelijke inbreuken op de regels voor wetenschappelijke integriteit van de universiteit te onderzoeken. Vooralsnog heeft Verfaillie niet gereageerd op de verdenking. Lees verder

Nana en Lulu zouden onbedoelde mutaties kunnen hebben

Jiankui He

Jiankui He fraudeur? (afb: WikiMedia Commons)

De Chinese tweeling waarvan het genoom door onderzoeker Jiankui He zo is veranderd dat ze hiv-resistent zouden zijn, zouden mogelijk zijn opgezadeld met onbedoelde mutaties. Het blad MIT Technology Review geeft een uittreksel uit het onderzoeksverslag van de illegale genoombewerker en concludeert dat He ethische en wetenschappelijke normen aan zijn laars heeft gelapt. Vooralsnog houden onderzoekers de genoombewerkingsmethode  CRISPR nog te onbetrouwbaar om te worden toegepast op het erfgoed van mensen, anders dan onderzoekers rond Nico Katsanis beweren.
Lees verder

Proef met hartstamcellen in VS gestaakt na ontdekking fraude

HartprikkelsHet Amerikaanse Hart-, Long- en Bloedinstituut (NHLBI) heeft een onderzoek gestaakt naar de mogelijkheden om hartschade te repareren met behulp van stamcellen. De wetenschappelijke onderbouwing van de klinische proeven was grotendeels afkomstig van een onderzoeker die zijn onderzoeksresultaten lijkt te hebben gemanipuleerd of zelfs regelrecht verzonnen. De artikelen die de frauderende wetenschapper daarover schreef staan op de nominatie te worden teruggetrokken. Lees verder

Goudzoekers proberen munt te slaan uit stamceleuforie

Hersencellen van schizofreniepatiënten en van een controlegroep ontstaan uit pluripotente stamcellen

Vergelijkingen van differentiatie van pluripotente stamcellen in hersencellen van schizofreniepatiënten en van een controlegroep, met en zonder behandeling met een p38-remmer (afb: RIKEN-instiuut)

Stamcelthe-rapieën beloven veel, maar aan de toepassing ervan zitten nog heel wat haken en ogen. Die schone beloften hebben mensen die meer geldzucht dan ethisch besef op de gedachten gebracht daar zo veel mogelijk munt uit te slaan. Halfmisdadige klinieken bieden stamceltherapieën aan, waarbij resultaten worden voorgespiegeld, die, om het vriendelijk te zeggen, weinig realistisch zijn. Vooraanstaande stamcelonderzoekers zijn in het geweer gekomen.
Lees verder

Dief en diefjesmaat in stamcelland?

Shunsuke Ishii

Shunsuke Ishii: boter op zijn hoofd (foto: Riken-instituut)

Het kan raar lopen. Niet zo lang geleden oordeelde een interne commissie van het Japanse Riken-instituut dat de jonge stamcelonderzoekster Haruko Obokata zich schuldig heeft gemaakt aan wetenschappelijke wangedrag. Die commissie werd voorgezeten door Shunsuke Ishii. Nu wordt Ishii zelf beschuldigd van gerommel met plaatjes in een van zijn artikelen in 2007 in het blad Oncogene. Lees verder

Japans stamcelonderzoekster zou gefraudeerd hebben

Haruko Obokata zou met afbeeldingen van DNA hebben geknoeid (foto: the Guardian)

Haruko Obokata zou met afbeeldingen van DNA hebben geknoeid (foto: the Guardian)

Een paar maanden geleden was stamcelonderzoekster Haruko Obokata een gevierd wetenschapster, nu zou ze door de mand gevallen zijn als fraudeuse. Intern onderzoek van het befaamde Riken-instituut, waar Obokata werkt, zou hebben uitgewezen dat er geknoeid is met de gegevens die ze heeft gebruikt in de Nature-publicaties in januari. Lees verder

Onderzoekers zure stamcellen “niet te kwader trouw”

Haruko Obokata

Haruko Obokata van het Riken-instituut

Als vervolg op de soap van de ‘zure stamcellen‘ heeft het Japanse Riken-instituut, werkplaats van onderzoekksleidster Haruko Obokata, de eerste conclusies van een intern onderzoek vrijgegeven. Volgens de onderzoekers zouden sommige plaatjes onopzettelijk in het Nature-artikel terecht zijn gekomen en is er geen sprake van kwade opzet. Er werden nog geen uitspraken gedaan over de opzet van het experiment (gekopieerd of niet) en over het vermoeden van hergebruik van oude plaatjes. Lees verder

Hwang Woo suk is voor rechter geen fraudeur

Hwang Woo suk

Hwang Woo suk

De van zijn voetstuk gevallen voormalige stamcelco-ryfee Hwang Woo suk (in de Koreaanse volgorde komt eerst de familienaam Hwang) is volgens het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof schuldig aan verduistering en schending van bioethische regels. Het Hooggerechtshof verwees de vraag of de Zuid-Koreaanse onderzoeker terecht is ontslagen bij de universiteit van Seoel naar een lagere rechtbank en bekrachtigde eerdere uitspraken die de onderzoeker ontsloegen van vervolging wegens fraude. Twee weken geleden kreeg Hwang een Amerikaans patent toegewezen dat betrekking heeft op zijn onderzoek aan (embryonale) stamcellen. Lees verder