Broad-instituut lijkt patentgevecht om CRISPR te winnen

Jennifer Doudna en het patentgevecht om CRISPR/Cas9

Jennifer Doudna, moleculair bioloog aan de UC Berkeley (afb: WikiMedia Commons)

CRISPR/Cas9 is niet alleen de hoop van mensen met tot nu toe ongeneeslijke ziektes, maar is ook de ‘natte droom’ van farmaceutische bedrijven én van onderzoeksinstellingen. Al sedert de ontdekking van deze van bacteriën geleende genoomtechniek ruziën Amerikaanse instellingen over het intellectuele eigendom van die techniek (in Amerika kun je de natuur patenteren). De strijd ging tussen oost en west: de universiteit van Californië in Berkeley en het Broad-instituut in het Amerikaanse Cambridge. De jongste juridische ontwikkelingen lijken er  op te wijzen dat de ‘Oosterlingen’ gaan winnen. Of dat gevolgen heeft voor het toepassen van die techniek is nog maar zeer de vraag, want sedert de ontdekking heeft de CRISPR-methode zich sterk ontwikkeld…
Lees verder

MIT/Harvard-instituut wint patentgevecht om CRISPR/Cas9

CRISPR/Cas9 aan het werk met DNA

Het CRISPR/Cas9-complex aan het werk aan DNA (rood) (afb: univ. van Californië)

Het Amerikaanse Broad-instituut, een samenwerkings-verband tussen het MIT en de Harvard-universiteit , heeft van het Amerikaanse octrooibureau een aantal patenten verworven die verband houden met de genoombewerkingstechniek CRISPR/Cas9. Die erkenning is een klap voor de universiteit van Berkeley, die ook aast op CRISPR-octrooien. De universiteit beraadt zich nog of zij in beroep zal gaan. De instelling heeft zelf ook nog octrooiaanvragen bij het bureau liggen. Lees verder

Synbio in de lift (naar boven)

Synbiologie onderzoek groeit sterk Er is op het gebied van de synthetische biologie sinds 2009 steeds meer bedrijvigheid gekomen, zo meldt synbioproject.org. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor onderzoeksinstellingen. Op de stek van synbioproject is een kaart te vinden, waar de synbiologie-activiteiten zich concentreren.
Amerika staat met activteit’haarden’ in Californië en Massachusetts bovenaan, maar Europa (vooral het VK en Duitsland) en ook Oost-Azië (China en Japan) slaan geen gek figuur. Een deel van de nieuwe activiteit heeft te maken met de voortdurende overheidsfinanciering van onderzoek. Daarnaast spelen de snel dalende kosten voor het sequentiëren van DNA een belangrijke rol, waardoor het onderzoek effectiever wordt (minder gis & mis).
Het aantal bedrijven dat zich zegt bezig te houden met synbio-onderzoek zou sedert 2009 zijn verdrievoudigd, waarbij het merendeel zich toelegt op speciale biochemicaliën, brandstoffen en geneesmiddelen. Opvallend is dat het aantal synbiobedrijven in Europa sterker is gestegen dan in de VS. Van de bedrijven die al in 2009 actief waren in synbiologie, verdwenen er zes ‘van de radar’ door overnamen of sluiting. Dat geldt ook voor 11 bedrijven die sedertdien actief werden op dit terrein.

Bron: ScienceDaily