‘Hongerende’ bacterie overleeft antibiotica

Hongerige bacteriën

Sommige niet- resistente bacteriën overleven een antibiotica-aanval.

Ach ja, weer een nieuwe doorbraak. Het wordt hier zo langzamerhand erg tochtig met al die gaten. Even alle luim op een bezem: Science Daily meldt dat onderzoekers van de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem er achter zijn gekomen hoe sommige bacteriën zich te weer stellen tegen anti-bacteriële middelen. Dan gaat het niet alleen om antibioticaresistentie, maar ook om een soort ‘slaaptoestand’ waarin die bacteriën terecht komen als ze met antibacteriële middelen worden behandeld. Die ‘sluimerende’ bacteriën ontwaken weer zodra de antibacteriële aanval over is. Lees verder

E. coli ingezet in strijd tegen antibioticaresistentie

Vooral in de VS maken ze zich grote zorgen over de steeds wijder verbreide resistentie van allerlei bacteriën voor antibiotica, die, hoogstwaarschijnlijk, is veroorzaakt door een al te ruimhartig gebruik. Dus moet je naar andere wegen zoeken om te voorkomen dat mensen aan de eerste beste longontsteking overlijden. Onderzoekers van de universiteit van Singapore hebben, bij het oplossen van dat probleem, met succes de hulp ingeroepen van E. coli-bacteriën, zij het een tikje aangepast. Overigens zochten de onderzoekers vooral naar een oplossing voor de bestrijding van bacteriën die zich ‘afschermen’ door een biofilm, maar ook de zorgen om de toenemende resistentie speelden een rol bij de onderzoeksopzet.

De antibacteriële E. coli's

Een schema van de werking uit het blad  ACS Synthetic Biology

Lees verder