Herhaling proef met STAP-cellen mislukt

Ryoji Noyori

Riken-president Ryoji Noyori op de persconferentie


Een groep onderzoekers van het Japanse RIKEN-instituut in Kobe meldt dat ze niet in staat is geweest de simpele methode te reproduceren om met behulp van een zuurbadje stamcellen te maken. Begin dit jaar brachten deze zogeheten STAP-cellen de stamcelwereld in heftige beroering, maar al snel bleek dat de onderzoekers fouten hadden gemaakt en uiteindelijk zijn de artikelen in het vooraanstaande blad Nature teruggetrokken. Volgens ontwikkelingsbioloog Shinichi Aizawa van het Riken-instituut gaat het echter om een voorlopige conclusie. Het instituut heeft aangekondigd het stamcelonderzoek anders te organiseren en een nieuw bestuur te benoemen voor die afdeling
Lees verder

Stamcelonderzoeker pleegt zelfmoord

Yoshiko Sasai

Yoshiki Sasai (RIKEN)

Het wetenschappelijke drama van het STAP-celonderzoek, waarbij gewone cellen via een zuur badje zouden zijn omgezet in embryonale stamcellen, krijgt een gruwelijk vervolg. Eerder werden de artikelen in Nature over dit onderwerp al teruggetrokken. Nu blijkt Yoshiki Sasai, een van de (mede-)auteurs van die artikelen en werkzaam bij het RIKEN-instituut, in zijn lab zelfmoord gepleegd te hebben. Er is geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij heeft een afscheidsbrief nagelaten, maar die zal niet openbaar worden gemaakt. Sasai is 52 jaar geworden. Lees verder

‘Zure stamcellen’ zou fabeltje/vergissing zijn

Teruhiko Wakayama (RIKEN)

Teruhiko Wakayama van het RIKEN-instituut voor ontwikkelingsbiologie

Dat er in Japan ooit volwassen cellen zijn geherpro-grammeerd tot stamcellen in een zuurbadje, is vermoedelijk een fabeltje. Die stamcellen kwamen hoogstwaarschijnlijk van een andere muis,  zegt Teruhiko Wakayama die direct bij het project betrokken was. Dat zou dan betekenen dat stamcelonderzoekster Haruko Obokata, kortstondig een wereldster, zich in het beste geval gruwelijk vergist heeft. Obokata is steeds blijven volhouden dat de resultaten echt waren en dat haar slordigheden in de Nature-artikelen, die gepubliceerd werden met de onderzoeksresultaten, daar niets aan af deden, ook al heeft ze die artikelen teruggetrokken. Dat zou zijn gebeurd onder grote druk van ongetwijfeld ook haar werkgever, het gerenommeerde RIKEN-instituut. Mede-auteur Wakayama lijkt het verhaal nu definitief ten grave gedragen te hebben. Ten tijde van het onderzoek was hij hoofd van het RIKEN-lab voor ontwikkelingsbiologie waar Obokata werkte. Hij leverde de gebruikte muizen aan en nam ook een aantal STAP-stamcellen in ontvangst om ze op kweek te zetten en uit te testen.
Vanwege alle twijfels heeft Wakayama nu het DNA van die cellen laten onderzoeken bij een ander lab. Daar ontdekten onderzoekers dat het GFP-gen voor groen fluorescerend eiwit, toegevoegd om de cellen te kunnen traceren, bij de STAP-cellen op voorkomt op chromosoom nummer 15, terwijl het bij álle muizen uit Wakayama’s collectie standaard op chromosoom 18 zat. Bij het RIKEN-instituut zijn ze inmiddels ook overtuigd van de ondeugdelijkheid van de experimenten van Obokata. Deze muis zal nog wel een lange staart hebben…

Bron: C2W

Riken-instituut onderzoekt 20 000 artikelen op fraude

Riken-logoHet lijkt me ook niet niks. Het Japanse Riken-instituut is er een met een goede naam op het gebied van genetica, maar die goede naam is wat bezoedeld geraakt. Eerst moest Riken-onderzoekster Haruko Obokata erkennen dat ze wat slordig was geweest met de plaatjes en bleek niemand haar experimenten met stamcellen te maken te kunnen nadoen. Toen bleek dat de man die de misstappen van Obokata moest onderzoeken, Shunsuke Ishii, zelf een aantal jaren geleden in de fout te zijn gegaan. Nu heeft Riken-president Ryoji Noyori  aangekondigd dat alle artikelen worden bekeken op gesjoemel met plaatjes of plagiaat. Het zou daarbij om minstens 20 000 artikelen gaan. Een datum waarvoor de artikelen moeten zijn beoordeeld gaf Noyori niet.

Bron: Science

Dief en diefjesmaat in stamcelland?

Shunsuke Ishii

Shunsuke Ishii: boter op zijn hoofd (foto: Riken-instituut)

Het kan raar lopen. Niet zo lang geleden oordeelde een interne commissie van het Japanse Riken-instituut dat de jonge stamcelonderzoekster Haruko Obokata zich schuldig heeft gemaakt aan wetenschappelijke wangedrag. Die commissie werd voorgezeten door Shunsuke Ishii. Nu wordt Ishii zelf beschuldigd van gerommel met plaatjes in een van zijn artikelen in 2007 in het blad Oncogene. Lees verder

Stamcelonderzoekster Obokata houdt voet bij stuk

Haruko Obokata op haar persconferentie

Haruko Obokata op haar persconferentie deze week (foto: Japan Times)

In haar eerste openbare optreden sinds het bekend worden van de malversaties bij de publicatie van haar onderzoek aan stamcellen in Nature, heeft de Japanse onderzoekster Haruko Obokata van het Japanse Riken-instituut haar verontschuldigingen aangeboden aan haar werkgever, haar collega’s en aan de wetenschapsgemeenschap. Toch blijft ze volhouden dat ‘haar’ STAP-cellen, ontstaan na gewone cellen in een zuur bad te hebben gedompeld, wel degelijk bestaan. Ze zegt ook niet van plan te zijn de terugtrekking van de publicaties in Nature te zullen vragen, zo meldt Science. Op 8 mei meldt het instituut dat er geen nieuw onderzoek zal komen naar het ‘wetenschappelijk’ gedrag van Obokata. Het is nog onduidelijk of ze gestraft zal worden voor haar ‘slordige wetenschap’. Lees verder

Japans stamcelonderzoekster zou gefraudeerd hebben

Haruko Obokata zou met afbeeldingen van DNA hebben geknoeid (foto: the Guardian)

Haruko Obokata zou met afbeeldingen van DNA hebben geknoeid (foto: the Guardian)

Een paar maanden geleden was stamcelonderzoekster Haruko Obokata een gevierd wetenschapster, nu zou ze door de mand gevallen zijn als fraudeuse. Intern onderzoek van het befaamde Riken-instituut, waar Obokata werkt, zou hebben uitgewezen dat er geknoeid is met de gegevens die ze heeft gebruikt in de Nature-publicaties in januari. Lees verder

Twijfel over ‘zure stamcellen’ groeit

Haruko Obokata

Er zijn twijfels gerezen aan de resultaten van het stamcelonderzoek van Haruko Obokata.

Het leek allemaal zo mooi of infernaal (afhankelijk van de standpunten), gespecialiseerde cellen met een zuurbadje omzetten in totipotente stamcellen, maar de twijfels aan die prestatie van Japanse onderzoekers groeit, zo meldt het Duitse blad Der Spiegel. Stamcelonderzoekers denken dat de Japanners gesjoemeld hebben bij hun onderzoek. Lees verder

‘Zure truc’ maakt ook menselijke stamcellen

Menselijke STAP-cellen (?)

Menselijke stamcellen (?) (foto: Charles Vacanti & Koji Kojima, Harvard-universiteit)

Dat is razendsnel. Nog maar net is het grote nieuws rondgegaan dat cellen in een zure omgeving transfor-meren in stamcellen of er is al weer nieuws. Dat grote nieuws sloeg op de geslaagde transformatie van huidcellen van muizen. Nu zou de truc ook met mensencellen zijn uitgehaald door  Charles Vacanti van de Harvard-universiteit. Lees verder

Een cel, een scheutje zuur et voilà: een stamcel

Muizen-embryo met STAP-cellen

Een muizenembryo ‘aangevuld’ met STAP-cellen (foto: Haruko Obokata)

Men neme een volwassen cel, legge die in een zuur badje, late die daar een half uurtje liggen en zie daar,  de cel heeft zich omgetoverd  in een stamcel, de alleskunner onder de cellen. Een muisembryo bleek de op die manier gemaakte stamcellen ‘liefdevol’ op te nemen. “Het gevolg is dat je heel eenvoudig van een druppel bloed met simpele technieken een volmaakt identieke tweeling kunt maken”, zegt  Charles Vacanti van de Harvard-universiteit. Vacanti en zijn Japanse collega Haruko Obokata van het Riken-centrum voor ontwikkelingsbiologie in Kobe hebben dat voor elkaar gekregen zonder het DNA te veranderen, zoals in de door, onder meer, Shinya Yamanaka ontwikkelde methode om volwassen cellen om te zetten in pluripotente stamcellen. Die cellen willen zich nog wel eens ontwikkelen tot kankercellen.

Lees verder